วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552

ONE WAY DVD MAGAZINE Vol 1.


ONE WAY DVD MAGAZINE. Vol 1.

ออกแล้ว ONE WAY DVD MAGAZINE. Vol 1. อีกหนึ่งผลงานของเรา Rollya.

- Street พระราม 8 ทีม

- Dirt ไต้ทางด่วน

- งานแข่ง Magnetic Battle ที่ขอนแก่น

- MTB DH พัทยา- Racing สนามมีศักดิ์

- Street ขอนแก่น 69 , MYP- Flatland Jam.

- สอนท่า Street , Flatland

- งาน Street in USA by Chris ความยาวรวม 1 H 15 M.

cool!!! แจ๋ว แจ๋ว วงการกำลังรุ่งเรือง.... BY "pee*DA..RollYASHOP"

6IX9INE CLUB