วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552

ย....ยาม?นี่คือ..ย...ยาม หน้าอพาตร์เม้นเราเอง เมื่อเกิดอาการนอนยังไงก็ไม่หลับ เราขอเนะนำว่าให้ใส่ชุดยามคงจะทำให้หลับสบาย
ไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้แล้วจะไปรักษาอะไรได้ ย..ยาม เมื่อตืนขึนมาแล้วก็บอกว่ายังไม่เคยหลับ
ชีวิต ของ ย....ยาม

6IX9INE CLUB