วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

++ขึ้นล้อเร็วที่สุดในโลก.....สงสัยคลุกคลีมากๆๆ


Albe's World Record Wheel Build?? from Albe's BMX on Vimeo.

6IX9INE CLUB