วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

NEW VIEDO JAOA IN BANGKOK !

Jaoa by Vijaifoon ProMo//Video. from VIJAIFOON on Vimeo.

NEW VIEDO BY VIJAIFOON PRESENT JAOA COMMING SOON !!??


6IX9INE CLUB