วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

NEWWW MYP-SI69INE Present Street Jam 2010...!!


MYP ALL DAY 6IX9INE PRESENT STREET JAM
24-25 OCTOBER 2010....ALL DAY
แบบว่าใครไม่มาพลาดบอกตรงๆ.....ห้ามพลาด OKok

6IX9INE CLUB