วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

GripShop Present Ka....SAM !!!

SAM & GRIP SHOP from sixnineBMX on Vimeo.

SAM..Chill FIXXXX!!!!!

6IX9INE CLUB