วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ต้ำ...MetalThe..ต้ำ METAl มาด้วยท่าใหม่แฮนแปน..กล่าวว่า คิดอยากทำก็เลยจัดเลย
สบายๆๆ เดี๋ยวนี้หนวด เครา รกรุงรัง คาดว่ามัวแต่ PRYTY เลยลืมดูแลตัวเอง


6IX9INE CLUB