วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

200 ปี public park


สืบเนื่องจากตอนนั้นโรคเรื้อนระบาดที่สนาม พวกเราก็เลยต้องถอยห่าง เครื่องบินเรื้อนหลายๆๆลำที่สนาม
ทุกๆๆๆๆๆคนก็สนุกดีเล่นไปขำไป ....ปล จานโต้งช่างภาพ

6IX9INE CLUB