วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

หนาวนี้จะใส่แบบไหนดี???????

ต้อนรับเข้าสู่ฤดูหนาวหนาว ปีนี้อะไรอะไรคงเปลี่ยนไปหลายๆๆอย่างเลยทีเดียว
แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกแต่บางทีทางออกก็ตัน!!!
Goodbye, dearest family. To balance the only one only regrets and love my parents and brother a lot.

6IX9INE CLUB