วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

VIDEO TRAILER....VERY COOL !!!!

BOX แจ่ม from sixnineBMX on Vimeo.


VIDEO FULL !!!!!!! COMMING SOON !!!

6IX9INE CLUB