วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552

เกิดการเปลี่ยนแปลอย่างหนัก!!!!

เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางอย่างหนัก
คงเป็นนานๆที ที่ได้ไปปั่นกับเพื่อนๆๆที่ขอนแก่น
ผมก็เดี่ยงไปเช่นกันแต่ยังไงก็คงยืนยันรูปแบบเดิมฉบับเดิมไม่มีเปลี่ยน
คงต้องเก็บตังซื้อรถเป็นของตัวเองเร็วๆๆนี้
NEW VDO 69bmx zoon !!

6IX9INE CLUB