วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

**ขอแสดงความเสียใจ**

**ขอแสดงความเสียใจกับคุณวินชิบ...** อย่างสุดซึ้งที่ได้เสียคุณแม่อันเป็นที่รักไป อย่างไม่มีวันหวนกลับ
ด้วยอาการหัวใจวายอย่างฉับพลัน ร่วมใว้อาลัยได้ที่วัดป่าเทพนิมิตร ทางเพื่อนๆๆ69ก็ขอแสดงความเสียใจด้วย ! ขอให้คุณแม่ของวินชิบได้หลับสบาย...สู่ห่วงสวรรค์ การเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์**

6IX9INE CLUB